Over Animal Resort Nederland

Stichting Animal Resort Nederland

zet zich in om inheemse en uitheemse zoogdieren en vogels op te vangen die om eender elke reden dan ook door particulieren niet meer thuis gehouden kunnen worden. 

We bieden niet alleen aan de dieren die de meeste mensen als huisdier hebben een permanente plek in onze opvang, maar ook aan de minder reguliere dieren zoals uilen, roofvogels, stinkdieren, reptielen etc. Vaak zijn deze dieren aangeschaft in een opwelling, of omdat het een hype was op dat moment. Deze dieren zijn geen huisdieren. Worden ook niet tam en zijn daarom vaak dood-ongelukkig omdat ze niet de juiste huisvesting of verzorging krijgen die nodig is. 

Deze dieren kunnen in Nederland niet overleven in de natuur. Ons doel is deze dieren een blijvende plek in onze opvang te bieden in een voor hen zo natuurlijk mogelijke omgeving.

Missie  

We willen mensen bewust maken over de zorg die de aanschaf van een dier met zich meebrengt, zodat er minder mensen ondoordacht een dier kopen en vervolgens weer wegdoen omdat ze niet goed hadden nagedacht over de zorg die het dier met zich meebrengt.